Rahim Miyomları

Tedaviler 8 - 12

RAHİM MİYOMLARINDA AMELİYATSIZ TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Rahim miyomları, rahimin kas tabakasından kaynaklanan, doğurganlık çağındaki her 3 kadından birinde görülen, iyi huylu ve sonradan kansere dönüşmeyen tümörlerdir. Miyomlar rahim içinde 3 şekilde yerleşim gösterebilirler: 1. Submüköz: Rahimin iç yüzeyine yakın, 2. Subseröz: Rahimin dış yüzeyine yakın ve 3. İntramural: Ortada, rahimin kas tabakası içerisinde.

RAHİM-MİYOMLARI-1Miyomlar bazı kadınlarda hiç belirti vermeyebilir ve başka nedenlerle yapılan bir ultrason ya da Emar incelemesinde tesadüfen bulunabilirler. Bazı kadınlarda ise miyomlar şiddetli şikayetlere neden olabilirler. Miyomda en sık rastlanan şikayetler adet kanamasında artma veya uzama, kansızlık, sık idrara çıkma, gaz ve ağrıdır. Miyomlar büyümüyorsa ve şikayet yaratmıyorsa tedavi gerekmeyebilir. Ancak miyomlara bağlı şikayetler varsa ya da ultrason, emar gibi tetkiklerde miyomların büyüdüğü saptanırsa tedavi önerilmektedir.

Cerrahi tedavi yöntemleri

Miyomlarda iki tip cerrahi operasyon uygulanmaktadır: 1. Miyomektomi (miyomların teker teker alınması). 2. Histerektomi (rahimin tamamen alınması). Miyomektomi, özellikle sayıca az ve rahimin dış yüzüne doğru büyüyen (subseröz) miyomlarda başarılı bir yöntemdir. Ancak intramural yerleşimli ve sayıca fazla olan miyomlarda operasyonun başarısı azalır, riskleri artar ve miyomların tekrarlama ihtimali fazlalaşır. Bu tür miyomlar için tercih edilen operasyon histerektomidir. Histerektomide, rahimle bereber genellikle yumurtalıklar da alınır. Histerektomi, her ne kadar miyomları kalıcı olarak tedavi edebilse de, operasyondan sonra doğurganlığın tamamen ortadan kalkması ve kemik erimesi, koroner kalp hastalığı ve psikolojik problemlerin daha sık görülmesi nedeniyle miyom tedavisinde zorunlu kalmadıkça tercih edilmeyen bir yöntemdir.

Ameliyatsız tedavi yöntemleri

Miyom tedavisinde günümüzde kullanılan ameliyatsız tedavi yöntemleri miyom embolizasyonu, perkütan ablasyon ve Hayfu’dur. Miyom embolizasyonu bu yöntemler içinde en çok bilinen, en sık uygulanan ve muhtemelen de en başarılı olanıdır. RAHİM-MİYOMLARI-2 Embolizasyonda amaç, besleyici damarlarını tıkayarak rahim içindeki tüm miyomları öldürmektir. Bunun için, hastaya kasıktan anjio yapılarak rahim damarlarına çok ince bir kateter yerleştirilir ve miyomların damarlarını tıkayıcı tanecikler verilir. Besleyici damarları tıkanan ve canlılığını kaybeden miyomlar gittikçe küçülürler ve yarattıkları şikayetler de kısa sürede ortadan kaybolur. Embolizasyon tedavisinde, rahim içindeki miyomlar ölürken sağlam rahim dokusu canlılığını korur. Bu durum, embolizasyondan sonra çekilen kontrol emar filmlerinde net olarak görülebilir.

Miyom tedavisinde kullanılan bir diğer ameliyatsız tedavi yöntemi perkütan ablasyondur. Kanser tedavisinde, özellikle de karaciğer ve akciğerdeki tümörlerin tedavisinde sıklıkla kullanılan bu yöntem, rahim miyomlarının tedavisinde de kullanılmaktadır. Bunun için, ultrason kılavuzluğunda ciltten bir radyofrekans iğnesi ile miyom içine girilir ve radyofrekans enerjisiyle miyom yakılarak öldürülür. Canlılığını kaybeden miyom gittikçe küçülür ve miyoma bağlı şikayetler de kaybolur. Perkütan ablasyonda miyomlar teker teker yakılarak tedavi edildiğinden, ancak az sayıda ve iğne ile erişilebilecek miyomlar bu yönteme uygundur.

Miyom tedavisinde gittikçe popülarite kazanan bir başka ameliyatsız yöntem de Hayfu’ dur. İngilizce “High İntensity Focused Ultrasound” kelimelerinden türetilen Hayfu, yüksek enerjili ses dalgalarının bir mercek yardımıyla tümör dokusuna odaklanması ve oluşan ısıyla tümörün yakılması prensibine dayanır. Kanser tedavisinde de kullanılan Hayfu, miyomları vücuda herhangi bir iğne yerleştirmeden yakarak tedavi edebilir. Ancak, tıpkı perkütan ablasyon gibi az sayıda ve ses dalgalarının erişebileceği yerlerde bulunan miyomlara uygulanabilir.

Miyomda ameliyatsız tedavi yöntemleri hakkında daha ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Girişimsel Tedaviler