Girişimsel Radyoloji ve Girişimsel Onkoloji Nedir?

girişimsel-radyoloji

Radyoloji branşı, röntgen filmleri, ultrason, tomografi ve Emar gibi cihazları kullanarak vücudumuzu görüntüleyen ve bu görüntüleme bulgularına dayanarak çeşitli hastalıkların tanısını koymamızı sağlayan bir bilim dalıdır. Radyoloji uzmanları (radyologlar), 4-5 yıl süren radyoloji uzmanlık eğitimi boyunca önce bu cihazların fizik prensiplerini, kullanım şekillerini ve normal insanlardaki görüntüleme bulgularını, sonra da görüntüleme bulgularındaki değişikliklere dayanarak birçok hastalığı tanımayı öğrenirler.

girişimsel-radyoloji2Girişimsel radyoloji, radyoloji branşının bir üst dalıdır. Girişimsel radyologlar, radyoloji ihtisasının üzerine en az 2 yıl ilave bir eğitim alarak, görüntüleme cihazları kılavuzluğunda çok çeşitli hastalıkları ameliyatsız olarak tedavi edebilmeyi ve iğne biyopsisi gibi tanısal işlemleri yapabilmeyi öğrenirler. Girişimsel radyolojik tedaviler, genel olarak lokal anestezi altında, ultrason ya da tomografi eşliğinde, ciltten bir iğneyle girerek (perkütan yolla) ya da anjiografi cihazında, kasıktan damara girerek (endovasküler yolla) yapılırlar. Girişimsel radyolojik yöntemlerle, vücudumuzda kalp dışındaki tüm organlara ait tıkalı damarlar balon ve stentle açılabilir, damar balonlaşmaları (anevrizmalar) içeriden kapatılabilir, damar pıhtılaşmaları direkt pıhtı içine ilaç verilerek eritilebilir, bacak ve genital bölge varisleri ortadan kaldırılabilir ve miyom, hemanjiom, fibroadenom gibi iyi huylu tümörler tedavi edilebilir.

girişimsel-radyoloji3
Girişimsel radyolojinin kanserle ilgili yan dalına “girişimsel onkoloji” adı verilir. Girişimsel onkolojide en sık uygulanan işlemler görüntüleme kılavuzluğunda iğne biyopsisi, perkütan tümör ablasyonları ve atardamardan uygulanan kanser tedavileri olarak sıralanabilir. Girişimsel onkoloji, hem girişimsel radyoloji içinde hem de kanser tedavisinde önemi gittikçe artan bir bilim dalıdır ve son yıllardaki gelişmelerle kanserde cerrahi, onkoloji ve radyoterapiden sonra dördüncü temel tedavi yöntemi durumuna gelmiştir.