Hangi Hastada Hangi Tedavi?

Kanserde klasik tedavi yöntemleri kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi operasyondur. Bazı kanser türlerinde bu yöntemlerden bir tanesi yeterli olabilir, bazılarında ise bu yöntemlerin bir kısmını ya da tümünü eş zamanlı ya da belli bir sırayla kullanmak gerekebilir.

Girişimsel radyolojik yöntemler, özellikle 2000’li yıllardan sonra kanser tedavisinde gittikçe artan bir rol üstlenmişlerdir. Bu yöntemler ciltten iğne ile tümörü tahrip etme (ablasyon) ve atardamardan yapılan girişimler (transarteryel tedaviler) olarak kabaca iki gruba ayrılabilir. Girişimsel radyolojik yöntemler radyoterapi ve cerrahi gibi vücudun tümüne etkili değil belli bir bölgesine etkili (lokal) olan tedavilerdir, bu yüzden bazı durumlarda bu yöntemlere alternatif olarak kullanılırlar. Ancak kanser tedavisi uzun zamana yayılan bir süreç olduğundan, kanser hastalarında genellikle girişimsel radyolojik yöntemleri de kendi aralarında ya da cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi gibi klasik yöntemlerle birlikte kullanmak gerekli olmaktadır.

Son yıllarda, bir çok kanser türünün aslında alt gruplarının olduğu, eskiden hepsi aynı zannedilen ve aynı şekilde tedavi verilen bu grupların gerçekte birbirinden farklı olduğu ve farklı tedavi yöntemlerine duyarlı oldukları anlaşılmıştır. Bu alt gruplar biyopsi materyalinden yapılan bazı genetik, patolojik ve reseptör analizleriyle birbirinden ayrılabilir ve hangi grubun hangi tedavi yöntemine daha uygun olduğu ortaya konabilir. Bunun dışında, yaş, cinsiyet, kalp ve akciğer hastalığı gibi hastaya özgü bazı faktörlerde verilecek tedavi yöntemini değiştirmemizi gerektirebilir. Tüm bu gelişmeler, kanserde eskiden uygulanan klasik yaklaşımı değiştirmiş ve günümüzde “kişiye özel kanser tedavisi” konseptini yerleştirmiştir.

Sonuç olarak, kanser tedavisi eskiye göre çok daha farklı ve karışık bir biçim almıştır. Bir yandan kanser hastalarının birçok alt gruba ayrılması, tanı ve tedavi yaklaşımlarının hızla değişmesi, kanser hastalarının çok daha uzun yaşaması ve bu süreçte eskiden pek görülmeyen problemlerin görülmeye başlanması kanser hastalarının tek bir doktor tarafından yönetilmesini imkansız hale getirmiştir. Günümüzde, modern kanser merkezlerinde, cerrahlar, onkologlar, radyoterapistler, nükleer tıp ve radyoloji uzmanları, girişimsel radyologlar ve diğer ilgili hekimlerden oluşan bir kanser ekibi bulunmakta ve hangi hastaya hangi aşamada hangi tedavi yönteminin uygulanması gerektiğine bu hekim grubu tarafından karar verilmektedir.

hangi-hasta